Uszczelnienia typu Honeycomb

USZCZELNIENIA TYPU HONEYCOMB

Oferowane przez nas uszczelnienia typu honeycomb pozwalają na znaczne zmniejszenie luzów promieniowych turbiny, a co za tym idzie zapewniają redukcję przecieków pary, wzrost sprawności turbiny, poprawę bezpieczeństwa pracy, oraz upraszczają montaż. Tradycyjne uszczelnienia labiryntowe montowane są na wstępie ze znacznym luzem, a na skutek drgań czy nieprawidłowych rozruchów turbiny często ulegają uszkodzeniom. Z kolei uszczelnienia przywałowe wymagają precyzyjnego ustawienia luzów poosiowych, co powoduje konieczność wielokrotnych przymiarek wirnika celem wykonania tzw. „gry osiowej”.

Oferowane przez nas uszczelnienia pracują z minimalnymi luzami montażowymi, które podczas pracy maja ustalić się zależnie od potrzeb. Materiał typu honeycomb posiada niewielką gęstość w stosunku do powierzchni co pozwala na jego bezpieczne przycieranie bez gwałtownego przyrostu temperatury czy możliwości zatarcia. Stosowany przez nas materiał honeycomb wykonany jest ze stopu S526, średnica komórki 0,79mm, grubość folii 0,05mm. Taki materiał posiada niską gęstość w stosunku do powierzchni, i co za tym idzie kontakt z ostrzami uszczelniającymi zachodzi na sumarycznie niewielkiej powierzchni. Materiał ten może pracować z ostrzami uszczelniającymi, a nawet z płaską powierzchnią.

Istotną zaletą materiału typu honeycomb jest fakt iż struktura ta posiada niską gęstość, co eliminuje drgania od pulsacji pary, które mogą pojawić się przy zbyt małej szczelinie pomiędzy bandażem wirnika a daszkiem na kierownicy. Zastosowanie materiału typu honeycomb może nawet tłumić tego typu drgania.

Uszczelnienia typu honeycomb2015.docx

Podczas przepływu pary pomiędzy powierzchnią materiału honeycomb a powierzchnią współpracującą powstają mikrowiry, które tworzą dodatkową barierę redukującą przecieki pary.

Uszczelnienia typu honeycomb2015-2

Zastosowanie uszczelnień typu honeycomb pozwala także na zachowanie pewnego poziomu bezpieczeństwa podczas sytuacji awaryjnych. Grubość materiału honeycomb na uszczelnieniach wynosi zwykle 4 – 4,5 mm, i o tą właśnie wartość wirnik może przemieścić się promieniowo (w stanie awaryjnym) bez poważnego uszkodzenia turbiny.

Uszczelnienia typu honeycomb2015-3

Opracowane przez nas uszczelnienia nadwieńcowe charakteryzują się:

– Znaczącym wzrostem sprawności turbiny

Niewrażliwością na przemieszczenia poosiowe wirnika, gdyż nie posiadają żadnych pionowych powierzchni ograniczających

Prostym montażem – oferujemy wymienny daszek razem z zamocowanym materiałem typu honeycomb, takie rozwiązanie nie posiada żadnych elementów złącznych, zabudowa uszczelnień polega na usunięciu starego daszka i zastąpienia go nowym

Krótszym terminem remontu – zastosowanie uszczelnień naszego projektu w całej turbinie eliminuje konieczność ustawiania luzów poosiowych na uszczelnieniach przywałowych

– Bezpieczeństwem pracy turbiny

Idea pracy nadwieńcowych uszczelnień typu honeycomb w odniesieniu do uszczelnień tradycyjnych:

Uszczelnienia przywałowe typu honeycomb montuje się w sposób identyczny jak tradycyjne labiryntowe.

Segmenty dostarczane są z zamocowanym materiałem honecomb w miejscu uszczelnienia labiryntowego, geometria zamka pozostaje bez zmian. Takie uszczelnienie nie wymaga zachowania dokładnych luzów poosiowych gdyż nie występuje ryzyko kolizji, co w znacznym stopniu upraszcza remont turbiny.

 

Przykładowe zdjęcia wykonanych przez nas uszczelnień typu honeycomb:

Uszczelnienia typu honeycomb2015-fot

Marcin Biegas
Wiceprezes Zarządu
Phone: +48 663 287 285
Email: m.biegas@hexar.com.pl