Warstwy kompozytowe

WARSTWY KOMPOZYTOWE NA STALI ZAWOROWEJ ST12T

Warstwy kompozytowe utworzone z warstwy azotowanej i warstwy ceramicznej istotnie podnoszą twardość, odporność na zużycie ścierne i zatarcie. W tablicy zestawiono typowe wyniki twardości uzyskiwane dla warstwy kompozytowej „warstwa azotowana + warstwa kompozytowa” na stali ST12T oraz dla porównania twardości materiałów narzędziowych stosowanych w obróbce skrawaniem. Wynika z nich, ze zastosowanie warstwy kompozytowej na stosunkowo miękkim materiale zaworowym podwyższa twardość powyżej najtwardszego węglika spiekanego.

 

Lp. Materiał Stan Twardość HV0.05
1 Stal ST12T Ulepszona 290-310
2 Stal ST12T Ulepszona + warstwa azotowana 1000-1150
3 Stal ST12T Ulepszona + warstwa kompozytowa 2000-2400
4 Stal HSS Zahartowana 820-900
5 Węglik spiekany 1600-1800

Proces łączony wytwarzania warstwy kompozytowej bazuje na najnowszych osiągnieciach z dziedziny inżynierii powierzchni. Wykorzystuje środowisko plazmy nierównowagowej wyładowań elektrycznych w próżni do nasycania dyfuzyjnego i niskotemperaturowej syntezy związków metali wysokotopliwych. Bardzo ważne jest wyspecjalizowanie przebiegu etapów i ich zautomatyzowana kontrola, aby zachować ciągłość materiału i jego zdolność do przenoszenia obciążeń.

Zmodyfikowane azotowanie plazmowe (proces impulsowy) umożliwia wytworzenie warstwy azotowanej bez wierzchniej strefy azotków lub węglikoazotków potocznie określanej jako „biała”. Ulega ona przemianie w porowaty ferryt azotowy podczas etapu syntezy związku, który przez to traci przyczepność do podłoża. Proces azotowania jest specjalnie ukierunkowany, aby osiągnąć pełne nasycenie powierzchni azotem, warstwę o prawidłowej grubości i twardości a jednocześnie bez strefy „białej”.

Etapy syntezy związku wysokotopliwego uwzględnia specyficzne własności podłoża zmodyfikowanego przez azotowanie i poprzez interfejsy materiałowe dopasowuje własności kojarzonych materiałów. Etap przebiega w temperaturze nie wyżej jak azotowanie zachowując stabilność naprężeniową i strukturalną materiału.

Warstwy kompozytowe otwierają nowy etap w dziedzinie walki z zużyciem części maszyn i narzędzi. Pozwalają znacząco podnieść trwałość eksploatacyjną odpowiedzialnych części i zespołów jak i zastąpić materiały tańszymi.

Warstwy kompozytowe stosowane są do matryc do tłoczenia blach (NC LV), do stempli do kucia na gorąco (WCL), form i wypychaczy do PTS (WLC, WNL, stale konstrukcyjne).

Dzięki zabudowaniu w ciąg technologiczny nowej innowacyjnej instalacji uzyskają Państwo dostęp do nowoczesnego źródła zasilania w ciepło oraz energię elektryczną, dodatkowo poprzez wykorzystanie agregatów absorpcyjnych będzie możliwe dostarczenie wody lodowej do instalacji chłodniczych, bądź też klimatyzacyjnych.

Marcin Biegas
Wiceprezes Zarządu
Phone: +48 663 287 285
Email: m.biegas@hexar.com.pl