News & Events

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało VI Konferencję Techniczną „Utrzymanie Ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje”, która odbyła się w dniach 4-5 marca 2020 r. w Kazimierzu Dolnym.

Moderatorem Konferencji był dr inż. Stanisław Tokarski, Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / GIG.

Spotkanie ekspertów było okazją do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowanie aspektów takich jak:

– efektywne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach energetycznych i zakładach przemysłowych,

– prezentacja doświadczeń, narzędzi i rozwiązań wspierających procesy utrzymania ruchu i gospodarki remontowej,

– eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne,

– digitalizacja i cyfryzacja.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli energetyki i przemysłu, zainteresowanych instytucji, organizacji i firm działających w branży utrzymania ruchu i remontów.