RODO

Klauzula RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hexar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (0-339), ul. Leszczyńska 1/9, NIP: 525-254-31-97.

Podanie przez Państwa imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji Państwa zapytania, wysłanego do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak również skierowanego bezpośrednio na adresy wskazane na naszej stronie internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w udostępnionych dokumentach jak i przesłanych wiadomościach, może być również niezbędne do wykonania umów, zleceń, zamówień i in. zobowiązań prawnych, choć ich podanie jest dobrowolne.
Jednoczenie informujemy, że mają Państwo prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Państwa danych,
  • dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • sprostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Mają Państwo prawo do wniesienia, w każdym czasie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy, zlecenia, zamówienia bądź in. zobowiązań prawnych.

Kontakt w przypadku dodatkowych pytań
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania związane ze stosowaną przez nas procedurą ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

Tel: +48 22 213 90 23
hexar@hexar.com.pl