Nieorganiczne powłoki ochronne

Marcin Biegas
Wiceprezes Zarządu
Phone: +48 663 287 285
Email: m.biegas@hexar.com.pl

NIEORGANICZNE POWŁOKI OCHRONNE

Kolejną innowacyjną metodą są nieorganiczne powłoki składające się z bardzo drobnego proszku aluminiowego z uszczelniającymi związkami fosforanowymi i chromowymi. Dzięki swym właściwościom powłoka tworzy barierę między podłożem i otoczeniem. Warstwa ta zapewnia bardzo dobre zabezpieczenie przed działaniem korozji gazowej i erozji, szczególnie niebezpiecznej na częściach stalowych pracujących w temperaturach do 1100°F (593°C). Powłoka jest wysoce odporna na płyny hydrauliczne, paliwa oraz gorącą wodę, jest również odporna na nagłe zmiany temperatur. Ponadto omawiana warstwa wierzchnia chroni pokrywane elementy przed korozją elektrochemiczną nawet w silnie zasolonym i zanieczyszczonym środowisku. Dzięki ochronie katodowej zabezpiecza ona podłoże nawet w momencie miejscowego przerwania ciągłości powłoki. Warstwa ta dzięki bardzo małej grubości (podkład – 0,025-0,076 mm, lakier uszczelniający – max. 0,013 mm) nie wpływa negatywnie na własności aerodynamiczne profili, a nawet dzięki bardzo niskiej chropowatości (dla niektórych powłok max. 3,3µm Rz), bez dodatkowej obróbki, zmniejsza tarcie czynnika roboczego. Własność ta wpływa na poprawę sprawności silników lotniczych i turbin energetycznych.

W celu potwierdzenia jakości wykonanej warstwy wierzchniej dla każdej partii produkcyjnej wykonywany jest szereg badań i testów. Do standardowych badań należą: kontrola grubości, chropowatości, przewodności elektrycznej, odporności na działanie wrzącej wody, przyczepności powłoki oraz kontrola wizualna pokrycia. Istnieje również możliwość sprawdzenie mikrostruktury i wykonania badania przyczepności powłoki według ASTM D3359 (metodą siatki nacięć; polska norma: PN-EN ISO 2409). Dodatkowo raz do roku przeprowadza się badania odporności antykorozyjnej w komorze solnej zgodnie z ASTM B 117. Test ten sprawdza zachowanie się powłoki w komorze solnej, czyli w silnie korozyjnych warunkach.